Laethanta Níos Gile Romhainn

04-February-20
Laethanta Níos Gile Romhainn

Anois agus cúpla lá machnaimh curtha dínn ó bhriseadh croí an tSathairn, tá gach aon ghné den gcluiche cíortha fé dhó ag mórán againn gan dabht. Tar éis an scagaidh agus na hanailíse ar fad, níl ach dhá rud gur féidir linn a rá le cinnteacht; gurbh iad fir chontae Laoise an fhoireann ab fhearr ar an lá agus gur chrua an lá a bhí ann do laochra na Mainistreach i bPáirc Sheamuis Stiopháin. Beidh laethanta níos gile againn áfach, cé gur deacair iad a fheiscint sa cheo anois.

Fé mar a bhíothas ag súil leis roimis an chluiche bhí an comhraic seo géar ó thosach, bhí scóranna tearc ón imirt ar uairibh agus ní gan dua a tháinig na scóranna ón dá thaobh sa chéad leath. Shocraigh an dá fhoireann isteach go maith luath sa chluiche agus ba léir do chách go raibh díocas in imreoirí na Mainistreach chun a n-áit a chinntiú i gCluiche Ceannais Laighean.

Bhí an t-aicsean teann agus an tobar curtha thar maoil ar uairibh le teaspach an chatha ag teacht chun solais anseo is ansiúd. Tháinig an chéad scór cinniúnach agus beagán le cois deich nóimeat imithe ar an gcloig nuair a rop Maighean Rátha an líontán chun bearna de cheithre phointe a fhágaint idir na foirne. Láithreach bonn a tháinig an freagra ar an taobh eile le pointe ó Ian Byrne ach, in ainneoin tuilleadh scóranna bhí Maighean Rátha cúig phointe chun cinn díreach roimh leath ama nuair a bhuaileadar an líontán arís chun an bhearna a mhéadú go hocht bpointe ag an mbriseadh.

Ní raibh port na na Mainistreach seinnte áfach, nó in aon ghaobhar do bheith agus cuireadh tús láithreach leis an teacht aniar sa tarna leath, á bhuíochas go formhór le cruinneas Ian Byrne ós na pocanna saora. Pé rud a dúradh ag leath-ama bhí ardú meanman, troid agus misneach le braistint iontu ón gcaitheamh isteach. Phléasc Liam Lacey isteach sa chluiche agus fuaireamar greim docht daingean sa phaiste i lár an ghort ar aghaidh.

Ní nach ionadh ansan gur tháinig deis báide tar éis deich nóimeat in san tarna leath agus ba é Tom Costello a chur teist ar bháideoir Mhaighean Rátha ach dhein sé an bheart chun stop a chur leis ar an líne.

Níor ghéill scoláirí Laoise áfach, agus chuadar suas an gort le dhá phointe bhreátha ar an taobh eile arís. In ainneoin tuilleadh deiseanna báide do bhí an t-am nach mór caite nuair a chríochnaigh Ian Byrne poc éirice go dtí an líontán. Níorbh leor iarrachtaí cróga na Mainistreach ar an lá ach is geal an todhchaí atá rompu go léir.

Chaithfeá a bheith an-tógtha le cur chuige na Mainistreach. Nuair a tháinig an crú ar an tairne d'fhás na ceannairí isteach sa chluiche, dheineadar obair dhiamhar chun bac a chur leis an tseilbh ag teacht amach go bog ó chosantóirí Mhaighean Rátha ach go háirithe. Bheadh sé fuirist an chath a thabhairt san aer ag leath ama agus géilleadh go raibh an cluiche imithe óna ngreim ach ní rabhadar sásta glacadh le sin.

Tá séasúr den chéad scoth curtha isteach ag an dream seo ar son na scoile agus ba chóir go mbeadh an scoil ar fad fíor-bhródúil astu. Níor bhuadar ar an Satharn ach tá dul chun cinn suaithinseach déanta acu le sé bliana anuas.

Guímid gach rath ar lucht na hArdteistiméireachta ach go háirithe agus a gcluiche deireanach imeartha acu i ngeansaí na scoile. Tá laethanta níos gile rompu gan dabht.

Enquire
Contact
Abbey Community College,
Abbey Road,
Ferrybank,
Waterford,
Ireland


051 832 930

Kilkenny and Carlow Education and Training Board
Location
© 2020 Abbey Community College